Kytkinratkaisut

Kytkintuoteperhe

Tarjoamme kytkinratkaisun asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Power Tech Groupilla on oma kytkintuoteperhe, joka käsittää:

  • Hammaskytkimet
  • Tappikytkimet
  • Kynsikytkimet
  • Murtosokkakytkimet
  • Lamellikytkimet
  • Laippakytkimet
  • Kuorikytkimet

GC-hammaskytkin ja CGC-kynsikytkin

GC-hammaskytkin on vääntöjäykkä kytkin, mikä siirtää suuren vääntömomentin kytkimen kokoonsa nähden. Kytkimen kaarevalla hammastuksella ja kytkimen rakenteella voidaan sallia akselien välisiä kulmittaisia tai säteittäisiä poikkeamia. Kytkin sallii myös aksiaalisia liikkeitä. Hammaskytkintä voidaan siten pitää myös joustavana kytkimenä. Vääntömomentti välittyy tyypillisesti akselista kytkimen napaan siihen tehdyn porauksen ja kiilauran avulla sekä navasta holkkiin hammastuksen avulla. Vääntömomentti kulkee kahden kytkinpuoliskon välissä ja siten välittyy käyttölaitteesta laippaliitoksella käyttöyksikköön. Hammaskytkimellä on erittäin pitkä käyttöikä, kun se on mitoitettu oikein. Se on lisäksi helppo räätälöidä sopimaan lähes mihin tahansa käyttölaitteeseen.

GC-hammaskytkin kattaa akselikoot 150–1000 mm ja vääntömomentit jopa 16 000 000 Nm. Nykyaikaiset ja joustavat valmistusmenetelmät mahdollistavat sen, että Power Tech Group pystyy toimittamaan räätälöityjä ratkaisuja nopealla toimitusajalla. Erikoismateriaaleja ja lämpökäsittelyjä on erikseen saatavilla erikseen sovittaessa.

CGC-kytkettävä kynsikytkin on yksi hammastettujen kytkinten muunnoksista. Sitä käytetään varsin usein apukäytön liittämiseen pyörivien koneiden huoltoon. Tätä erikoisuutta varten tuotevalikoimamme kasvaa.

DPC-lamellikytkin ja DPCC-lamellikytkin

DPC-lamellikytkin on vääntöjäykkä akselikytkin, millä voi kompensoida liitettyjen akselien välisiä keskimääräisiä kulmittaisia ja säteittäisiä poikkeamia. Täysmetallirakenne kestää hyvin kuumuutta ja on huoltovapaa. Kytkin sopii erityisesti käyttölaitteisiin, joissa perinteisiä kumielementtikytkimiä ei voida käyttää lämmön tai suuren vääntömomentin vuoksi. Oikein asennetun ja mitoitetun lamellikytkimen käyttöikä on vähintään yhtä pitkä kuin liitettyjen koneiden käyttöikä, eikä se vaadi huoltoa silmämääräisen tarkastuksen lisäksi.

Power Tech Groupin DPC-lamellikytkimet kattavat akselin halkaisijat 20–135 mm. Myös suurempia kokoja on saatavilla erikseen sovittaessa. DPCC-versio kytkimestä mahdollistaa lyhyen etäisyyden akselien päiden välillä (DBSE). Se on varustettu jaetulla välikappaleella, joten koneita ei tarvitse siirtää, kun kytkimiä vaihdetaan. DPCC-versiota voidaan käyttää myös hammaskytkimen tilalle, mikäli toiminnasta halutaan huoltovapaata.

SPC-murtotappikytkin

SPC-murtotappikytkin on kytkimen osa, joka voidaan integroida toisen tyyppiseen kytkimeen, kuten hammaspyöräkytkimeen, tai käyttää yksinään akselien välillä. Murtotappikytkimen tarkoituksena on mahdollistaa käytössä olevien koneiden irrottaminen toisistaan nopeasti äkillisen ongelman, kuten oikosulun, sattuessa. Murtotappikytkimet voidaan räätälöidä kestämään erisuuruisia leikkausmomentteja, joiden tulisi aina olla jonkin verran suurempia kuin taajuusmuuttajan suurin käyttömomentti esimerkiksi käynnistyksen aikana.

Yleisimmin SPC-murtotappikytkintä sovelletaan erilaisissa testipenkeissä, joissa odottamattomat häiriöt ovat yleisiä. SPC-kytkinvalikoima kattaa leikkausmomentit 5–140 kNm, mutta suurempiakin vääntömomentteja saa sopimuksen mukaan. SPC-yksikkö koostuu omista vakio-osista ja laakereista, joten samoja varaosia ja tappeja voidaan käyttää eri kytkimissä.

TK-tappikytkin ja TKR-tappikytkin

TK-tappikytkin on testattu erittäin luotettavaksi kytkimeksi. TK-tappikytkimen käyttö mahdollistaa kulmittaisia, säteittäisiä ja aksiaalisia poikkeamia liitettyjen akselien välillä sekä vaimentaa myös tärinää. Tappikytkin on erityisen suosittu kaivosteollisuudessa. Sillä on erittäin pitkä käyttöikä, eikä se vaadi huoltoa lukuun ottamatta joustavien elementtien silmämääräistä tarkastusta. TK-tappikytkimen joustavat elementit voidaan vaihtaa siirtämättä siihen liitettyjä koneita. Elementtejä on saatavilla eri materiaaleja ja erilaisiin käyttöolosuhteisiin.

TK-tappikytkin kattaa halkaisijaltaan 1 000 mm kytkimet. Isommat kytkimet (>1000mm) on kysyttävä erikseen. Lisäksi muotoilu voidaan helposti räätälöidä sopivaksi eri käyttölaitteisiin, kuten testipenkkeihin. Kytkin voidaan yhdistää myös SPC-murtotappikytkimen kanssa, jotta taajuusmuuttaja voi toimia turvallisesti äkillisten ongelmien sattuessa. TKR-tappikytkimen pitkittäistä liikettä on rajoitettu, joten kytkintä voidaan käyttää myös sähkömoottoreissa, joissa on liukulaakerit.

Jäykät kytkimet, puristimet ja laipat

KKT-kuorikytkin on yksinkertainen, jäykkä kytkin kahden koneen liittämiseksi toisiinsa tai käytettäväksi akselin jatkeena. Yleisimpiä käyttökohteita ovat siltanosturit ja erilaiset sahateollisuuden käyttölaitteet sekä pystysekoittimet. Suhteellisen suuri DIN-standardikuorikytkin on valmistettu valuraudasta, kun taas PTG KKT -kuorikytkin on valmistettu teräksestä. Teräskytkin on takaiskuvapaa ja paljon pienempi kuin DIN-standardikytkin. Teräskytkin sopii erityisen hyvin taajuusmuuttajiin, missä tilaa on rajallisesti tai missä on suuri pyörimisnopeus. Kytkin voidaan asentaa ja purkaa ilman koneen siirtämistä, ja se on huoltovapaa.

KKT-kuorikytkimet kattavat akselikoot 30–150 mm, mutta myös suurempia malleja saa erikseen sovittaessa. Kytkimiä on saatavilla myös eri materiaaleista, kuten ruostumattomasta teräksestä.

FC-laippakytkin on tarkoitettu suunnilleen samaan tarkoitukseen kuin KKT-kytkimet. FC-laippakytkin kestää taivutusmomenttia ja sitä käytetään tarkoituksiin, missä vaihteisto ja sähkömoottori ”roikkuvat” käyttöakselilla. Kytkimiä on saatavilla halkaisijaltaan enintään 600 mm akseleihin.